Gotowe spółki

untitled-3

Nazwa Siedziba Rok Szczegóły Cena brutto* Rezerwacja
Centrum 24 Warszawa 2016 PDF 7999 Rezerwuj

* Cena nie obejmuje kapitału zakładowego ani wkładów.

* Cena Brutto w tej kwocie zawarta jest opłata za siedzibę spółki w naszym Wirtualnym Biurze w Warszawie w ramach której udostępniamy adres do rejestracji spółki, adres do korespondencji, odbieramy korespondencję do Państwa spółki oraz powiadamiamy drogą mailową o otrzymanej korespondencji) w cenie do 31.12.2018 r.;

* Cena Obejmuje przygotowanie umowy sprzedaży

* Cena Obejmuje przygotowanie protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w którym odwołujemy poprzedni zarząd i powołujemy nowy

Dodatkowe Usługi(opcja):

przygotowanie formularzy do KRS- 200 PLN Brutto
zorganizowanie spotkania z notariuszem w terminie i miejscu dogodnym dla klienta
złożenie dokumentów w odpowiednich urzędach
monitoring i koordynację procesu rejestracji spółki lub wprowadzanych zmian
dostarczenie klientowi dokumentów potwierdzających rejestrację spółki lub wprowadzenie zmian.